Marzysz o własnych czterech kątach, ale nie masz środków na taką inwestycję?
Skorzystaj z dopłat do kredytu i zamieszkaj na swoim!

Kredyt #naStart – Twoja szansa na wymarzone M!

Mieszkanie na Start to rządowy program wsparcia, który oferuje preferencyjne warunki kredytu na zakup lub budowę nieruchomości. W przekonaniu wielu przedstawicieli sektora finansowego nowy program to godny zastępca Bezpiecznego kredytu 2%, którego popularność przerosła najśmielsze oczekiwania.

Kto może zostać jego beneficjentem?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

Chcesz dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do dopłat w ramach kredytu #naStart?

Cele kredytowania

Na co możesz przeznaczyć środki?

Kredyt #naStart w liczbach

0 lat
minimalny okres kredytowania
0 lat
dopłat do kredytu i stałego oprocentowania
10 %
oprocentowanie kredytu dla gospodarstwa 5-osobowego
Słów kilka o korzyściach…

Poznaj zalety programu!

Wysokie progi dochodowe

Maksymalne limity dochodów kwalifikujących do kredytu #naStart są wysokie. Co ważne: ich przekroczenie nie wyklucza z uczestnictwa w programie, a jedynie zmniejsza wysokość dopłat do rat.

Brak limitów cen za metraż

Ustawodawca nie uwzględnił w projekcie programu limitu cen za metraż. Nie narzucił w ten sposób kredytobiorcy typu nieruchomości, jej standardu czy też lokalizacji.

Szeroka grupa odbiorców

Program #naStart jest adresowany do różnych segmentów odbiorców. Mogą z niego skorzystać zarówno single, jak i małżeństwa oraz osoby pozostające w związkach nieformalnych (mające i niemające dzieci).

Niskie oprocentowanie

W obliczu horrendalnie rosnących stóp procentowych kredytów hipotecznych, oprocentowanie na poziomie 0-2% jest odczuwalną ulgą dla portfela kredytobiorców.

Nielimitowany wkład własny i wysokość kredytu

Wprawdzie wysokość dopłat jest limitowana, niemniej ustawodawca nie doprecyzował maksymalnej wysokości wkładu własnego i wysokości kredytu, pozostawiając tę kwestię do ustalenia z bankiem.

Sprawdź szczegóły!

Zobacz, jak wysokość dopłat i oprocentowanie zmieniają się w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym

UWAGA! Lokalizacja Twojego M ma znaczenie!

Twoja nieruchomość jest zlokalizowana na terenie Warszawy? Możesz liczyć na zwiększenie limitu dopłat o 20%!

Chcesz zamieszkać we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Gdańsku? Twój limit dopłat zwiększy się o 10%!

Masz pytania lub wątpliwości?

Wysokość dopłat a metraż nieruchomości

Jaka powierzchnia domu/mieszkania jest objęta dofinansowaniem?

50 m2

single

75 m2

małżeństwa i osoby w związkach nieformalnych

100 m2

małżeństwa i osoby w związkach nieformalnych + dzieci

Warto wiedzieć!

Limity metrażu dotyczą wyłącznie zakupu mieszkania oraz domu z rynku pierwotnego i wtórnego. Nie obowiązują w przypadku budowy domu.

Sprawdź, czy zarobki nie wykluczają Cię z programu #naStart!

Limity dochodu obowiązujące w programie:

Twoje dochody są wyższe? Nic straconego!

Możesz skorzystać z algorytmu pomniejszenia kwoty dopłat do rat!

Sprawdź, o ile zmniejszy się wówczas wysokość dofinansowania!

Kalkulator kredytowy

Zobacz symulację kredytową dla różnych grup odbiorców:

Niniejsze wyliczenie jest wyłącznie symulacją opartą o wskazane w niej parametry i ma charakter wyłącznie poglądowy. Symulacja przedstawia prognozowaną wysokość raty kredytu hipotecznego przy uwzględnieniu założeń projektu rządowego programu dopłat do kredytu mieszkaniowego w ramach rozwiązania „kredytu mieszkaniowego #naStart” – stosownie do postanowień projektu z dnia 05 kwietnia 2024 r. ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” (Numer projektu UA4) (dalej „Projekt”). Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie z wysokością stopy odpowiadającej wariantowi oprocentowania przyjętym w Projekcie. Maksymalna wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart objęta dopłatami do rat jest uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego kredytobiorcy, zgodnie z założeniami Projektu. Dopłata będzie przysługiwała przez okres 10 lat. Kredytobiorca musi spełniać warunki uczestnictwa określone w Projekcie. Ostateczne warunki cenowe, jak również ostateczna decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank. W przypadku produktów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej występuje ryzyko zmiennej stopy procentowej. Zmiana stopy procentowej może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek, a tym samym wysokości całkowitego kosztu kredytu. Przedstawiona symulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych właściwych przepisów prawa.

Your Choice jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.Your Choice wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z następującymi bankami: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy [zawieszona możliwość składania wniosków], Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szpietowie, VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (stan na dzień 11.04.2024r.).

Oceń swoje szanse na własne M dzięki kredytowi #naStart!

Już dziś skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym i sprawdź, czy możesz uzyskać dopłatę do rat! Wypełnij formularz kontaktowy i przygotuj się do procesu aplikacyjnego.

Q&A

Kredyt #naStart w pytaniach i odpowiedziach

 • 1. Czy przekroczenie limitu metrażu wyklucza z programu?

  Nie. Po przekroczeniu wskazanego limitu dochodzi do automatycznego zmniejszenia przysługującej dopłaty. W takiej sytuacji wysokość dopłaty zmniejsza się o 50 zł za każdy m2 przekroczenia.

 • 2. Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania/domu przed upływem okresu dopłat?

  Tak, lecz zbycie prawa nieruchomości w okresie obowiązywania dopłat do rat skutkuje wygaśnięciem dofinansowania wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym miało miejsce to wydarzenie. Wszystkie dopłaty uzyskane po tym czasie są obligatoryjnie zwracane do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Nie dotyczy to dopłat pozyskanych przed dniem sprzedaży.

 • 3. Czy możliwe jest wynajęcie mieszkania/domu zakupionego w ramach programu w okresie dopłat?

  Nie. Ustawodawca jasno określił, że celem programu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Wynajęcie nieruchomości w okresie dofinansowania powoduje jego zatrzymanie wraz z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia. Dopłaty do rat pozyskane po tym czasie muszą zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Nie dotyczy to dopłat pozyskanych przed dniem wynajęcia.

 • 4. Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu #naStart?

  Tak, przy czym warunkiem koniecznym jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Polski. W przypadku, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo poza granicami naszego kraju, obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie kredytu mieszkaniowego wyłącznie wspólnie z osobą mającą polskie obywatelstwo. Z uwagi na fakt, że kredyt jest udzielany w złotówkach, zarobki obcokrajowca również muszą być uzyskiwane w tej walucie. Słowem: szanse na skorzystanie z programu mają obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i opłacający tu podatki.

 • 5. Czy przekroczenie obowiązującego limitu dochodowego wyklucza z programu?

  Nie, ale skutkuje zmniejszeniem kwot dopłaty. W przypadku singla (1-osobowego gospodarstwa domowego) kwota dopłaty ulega wówczas pomniejszeniu o 50% kwoty, zaś w sytuacji gospodarstw wieloosobowych zmniejsza się o 25%.

 • 6. Czy w programie przewiduje się limit wiekowy kredytobiorców?

  Limit wiekowy obowiązuje głównie 1-osobowe gospodarstwa domowe. Z programu mogą bowiem skorzystać single przed ukończeniem 35. roku życia (za obowiązujący uznaje się wiek na dzień złożenia wniosku). Wymóg ten dotyczy również małżonka samodzielnie starającego się o kredyt. W pozostałych przypadkach limit wieku nie obowiązuje.

 • 7. Czy z programu może skorzystać samodzielny rodzic (osoba wychowująca samotnie dziecko)?

  Tak, taka rodzina bywa kwalifikowana do programu jako 2-osobowe gospodarstwo domowe.

 • 8. Czy można skorzystać z programu razem z innym członkiem rodziny np. rodzeństwem?

  Tak, taka rodzina bywa kwalifikowana do programu jako 2-osobowe gospodarstwo domowe.

 • 9. Czy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości? Czy właścicielem może być wyłącznie jedno z nich?

  Kredytobiorcy muszą być jedynymi właścicielami nabywanej nieruchomości. W przypadku domu jednorodzinnego muszą być równocześnie właścicielami nieruchomości gruntowej (działki).

 • 10. Czy oprocentowanie kredytu jest stałe?

  Wsparcie finansowe, udzielane w ramach programu, ma okresowo stałą stopę procentową.

 • 11. Jaką należy mieć zdolność kredytową, by zakwalifikować się do programu?

  Ostateczna ocena zdolności kredytowej jest uzależniona od banku kredytującego, podobnie jak decyzja o udzieleniu kredytu.

 • 12. Jaki jest okres kredytowania?

  W przypadku kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt hipoteczny minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat, zaś w przypadku kredytu mieszkaniowego udzielanego jako kredyt konsumencki wynosi 5 lat. Kredyt mieszkaniowy, udzielany jako kredyt konsumencki, będzie mógł zostać udzielony na okres nie dłuższy niż 15 lat. W przypadku kredytu mieszkaniowego, udzielanego jako kredyt hipoteczny, nie będzie maksymalnego okresu kredytowania.

 • 13. Przez jaki okres uzyskuje się dopłatę do rat?

  Dopłata do rat obejmuje:

  • 120 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu udzielonego jako kredyt hipoteczny,
  • 60 pierwszych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu udzielonego jako kredyt konsumencki.

 • 14. Czy trzeba mieć wkład własny, by skorzystać z kredytu?

  Kredyt mieszkaniowy #naStart, podobnie jak inny kredyt hipoteczny, wymaga wkładu własnego. Jego wysokość jest ustalana każdorazowo przez bank kredytujący. Sam program nie przewiduje limitu wkładu własnego, więc jego wysokość jest dowolna.

 • 15. Ile mam czasu na budowę domu lub wprowadzenie do zakupionej nieruchomości?

  Ustawodawca nie sprecyzował żadnych limitów w tym zakresie.